Няма втори шанс да направите добро първо впечатление!
Предпечатната подготовка е един от най-важните фактори за качествен краен
рекламен продукт. Тази част от работата, която е свързана със създаването на с
ъдържание и начина, по който да изглежда крайният продукт, са част от графичния дизайн.